The Book Pond
1083 recensioner
4549448 besök
Äldst, yngst eller mittemellan
pixel
Elisabeth Schönbeck
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 2008
ISBN: pixel 978-91-37-13327-0
Elisabeth Schönbeck är syskonforskare, vilket betyder att hon studerar hur vår plats i syskonskaran påverkar människan. Hon menar att detta kan ha lika, om inte större, inflytande på en persons utveckling än förhållandet till föräldarna som oftast är föremål för psykoanalysen.

Som med all forskning finns en viss generalisering när man ska presentera resultatet, men statistiskt sett är det vanligare med t.ex. storasyskon i chefsroller och småsyskon som söker till idoluttagningarna. Schönbeck går igenom 'typiska' storasyskon, endabarn, mellanbarn, småsyskon eller tvilling och hur det kan prägla oss och våra val i livet.

Även om vi alla säkert känner undantag, så gav mig boken minst lika många 'sanningar'. Jag tyckte den var väldigt upplysande och jag fick insikter i varför jag kanske blev som jag blev (storasyster, ordningssam, bokstatistiker..), och min man blev som han blev (lillebror, kreativ, ta-dagen-som-den-kommer-sort-of). Jag kände instinktivt att min ställning i syskonskaran nog haft djup inverkan på min personlighet och jag har inte längre lika 'dåligt samvete' för att jag är på ett visst sätt. Jag tänkte också mycket på hur vi behandlar Sophie som förstabarn och hur vi skulle göra om hon fick ett syskon någon gång.

Schönbeck skriver lättsamt, okomplicerat och medryckande. Trots att det är ett forskarrepotage hade jag inga problem att läsa boken back-to-back, vilket är ovanligt för faktaböcker där man kanske tar något stycke här och där. Boken torde vara högintressant för de flesta som på något sätt är intresserade av att söka sina rötter. Rekommenderas.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: