The Book Pond
1083 recensioner
4549526 besök
Krabban med guldklorna
pixel
Hergé
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Le crabe aux pinces d'or
Bokförlag: pixel Carlsen Comics
Utgiven: pixel 1953
ISBN: pixel 978-91-638-4036-4
Krabban med guldklorna är det nionde Tintin-albumet och också det där Tintin för första gången möter kapten Haddock. Milou är orsaken till upptakten av det nya äventyret när han rotar rätt på en tom krabburk i soporna. En avriven bit från etiketten leder Tintin till fraktfartyget Karaboudjan där han blir tillfångatagen när han börjar snoka runt och finner spår av opiumsmuggling. Kapten på båten, men ovetandes om smugglingen, är ingen mindre än Haddock. När han får klart för sig vad som försigår flyr han tillsammans med Tintin och Milou för att försöka sätta dit smugglarligan.

Krabban känns som att det är ett lite mer fartfyllt äventyr än vanligt och väldigt fordonsdrivet med lastfartyg, flygplan, bilar, motorbåt, kameler.. Haddock är en sorglig figur i början, försupen och olycklig, men med återfunnet självförtroende så börjar man ana fin form och en ordsvada som känns igen. Björn Wahlberg har också gjort ett bra jobb med översättningen.A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: