The Book Pond
1083 recensioner
4549478 besök
Allting finns
pixel
Göran Grip
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-7643-183-5
Göran Grip är läkare, vetenskapligt präglad, men så råkar han ut för en 'nära-döda-upplevelse' som det kallas och ändrar perspektiv. Han forskar vidare i ämnet och skriver här ner sina fynd och funderingar. Jag kan inte ta ifrån honom vad han har eller tror sig ha upplevt, men för egen del tycker jag det mest låter som nyandligt dravel, vilket inte engagerar.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: