The Book Pond
1083 recensioner
4543891 besök
Mina drömmars stad
pixel
Per Anders Fogelström
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1960
ISBN: pixel 91-0-057439-2
Jag har inte gjort någon hemlighet av att socialrealism inte är min favoritgenré, framförallt den samtida. En anledning är att behöver jag elände och hopplöshet så slår jag bara upp tidningen; skönlitteratur för mig är att fly bort från vardagen. En annan orsak till min avoga inställning är att jag ofta tycker det vilar en passivitet hos karaktärerna i socialrealismens litterära Sverige som jag har otroligt svårt för. Man tar inte tag i sina liv, allt är 'samhällets fel', det sups inte sällan en hel del.

Ändå väljer jag frivilligt att läsa Mina Drömmars Stad, för jag har på känn att om någon bok kan utgöra ett undantag så är det denna.

Nu utspelar den ju sig i och för sig inte direkt i nutid utan i slutet på 1800-talet. Man får följa Henning Nilsson som invandrar till Stockholm från landsbygden och söker sin lycka. Han får arbeta hårt, leva i armod i smutsiga inackorderingar och de fria timmarna på dygnet är få.

Han lär känna Tummen som tänker mycket på de omänskliga villkoren de får utstå och som pratar om revolution och befrielse, men Henning själv är försiktigare, vill göra rätt för sig, ta hand om Lotten som han träffat och de barn de får tillsammans. Och han kämpar på i den nya staden för att på sitt sätt få en drägligare tillvaro.

Mina drömmars stad är en bok full av kontraster. Det är en bok om staden, men som befolkas av folk från landsbygden. Det är en bok om det eländiga, fattiga och skitiga, men mitt i fattigdomen finns ljumma, ljuvliga sommarkvällar på Mälaren, renskrubbade såpade golv och dyrt förvärvade fina spetsar. Där finns sjukdomar och orättvisor, men samtidigt ögonblick av glädje, lycka över de små tingen, vänskap och kärlek.

Beskrivningarna av det förra seklets Stockholm och dess människor är inte skönmålande, men kärleksfulla och många gånger både oerhört vackra och gripande. Jag älskar det bedrägligt enkla språket. Och också på grund av att boken inte är den studie i hopplöshet som jag annars retar mig på så ger jag Mina drömmars stad (kanske från mig oväntat), ett välförtjänt, högsta betyg.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: