The Book Pond
1083 recensioner
4475822 besök
Sikta mot stjärnorna eller konsten att bli en gränslös människa
pixel
Wayne Dyer
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The Sky's The Limit
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-7642-827-3
Wayne Dyer var under 90-talet vad Doktor Phil är för oss idag: en självhjälpsguru med stora framgångar, de är till och med lika till utseendet!

The Sky's The Limit tilltalade inte minst yuppie-generationen med sitt framgångskoncept. Budskapet är egentligen inte nytt, men presenteras i ny (och kanske för min smak lite för amerikaniserad) glittrig förpackning: det är bara dina egna tankar som sätter gränser för hur långt du kan nå.

Det låter 'simple enough' och man rycks lätt med i Pastor Dyers entusiastiska predikningar och exempel på hur människor överkommit alla möjliga svårigheter bara genom att tänka i större banor. Anyway, det är tilltalande ända tills man ska applicera det i praktiken på sin egen vardag och upptäcker att man bara är samma gamla vanliga människa. Men det är ändå skönt med böcker som får en att vilja förändra sig i alla fall.

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: