The Book Pond
1083 recensioner
4544013 besök
La jeune fille à la perle
pixel
Tracy Chevalier
Framsidesbild
3
Språk: pixel Franska
Originaltitel: pixel Girl with a pearl earring
Svensk titel: pixel Flicka med pärlörhänge
Bokförlag: pixel Folio
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 2-07-041794-8
Det tog mig nästan ett år att läsa ut den här boken. I början var det svårt med franskan, jag slog säkert upp 10 ord på varje sida. Men sedan i perioder ingenting alls. Boken var inte heller skriven i något rasande tempo. På 1600-talet i den holländska staden Delft anställs Griet som piga hos en konstnärsfamilj. Man läser om hur hon går där och uträttar sina vardagssysslor dag ut och dag in; dammar, handlar, lagar mat, dammar igen samt hälsar på sina föräldrar någon gång ibland när hon är ledig.

Spänningen mellan henne och husets herre, målaren Vermeer, byggdes aldrig upp på ett sätt så man misstänkte att det skulle bli en askungesaga och det blev det inte heller. Kanske just därför som jag tyckte så mycket om den. Den var verklig i sina miljöer, sina människoskildringar, sitt sätt att visa hur vissa drömmar är bortom vår egen värld. Man kan inte få allt, sådan är helt enkelt verkligheten.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: