The Book Pond
1083 recensioner
4544068 besök
Händelser vid Kirkston Abbey
pixel
Patrick Redmond
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Wishing game
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-46-17564-4
Kirkston Abbey är en brittisk internatskola för pojkar. På 50-talet studerar den mindre bemedlade Jonathan på skolan och vantrivs något förfärligt. Han ser upp till den nonchalanta ensamvargen Richard som verkar helt oberörd av det grupptryck som både elever och lärare bedriver. En dag inträffar det oerhörda att Richard lägger märke till Jonathan och de båda inleder en trevande vänskap. Men priset för att umgås med och efterlikna Richard är högt. Mycket högt.

När boken börjar är det nutid. Som läsare får man veta att en fruktansvärd tragedi har inträffat på Kirkston Abbey i mitten på 50-talet.Nu har en journlist som grävt i fallet fått kontakt med en man som gick på skolan vid tiden och är beredd att berätta 'vad som egentligen hände'.

En psykologisk thriller står det på omslaget och jag får en krypande känsla i kroppen redan efter de inledande sidorna. Normalt sett är jag riktigt förtjust i en bra deckare, men jag har långt svårare för Händelser vid Kirkston Abbey. Dels tror jag det beror på internatskoleinteriören; jag mår dåligt av att läsa om pennalismen och dess konsekvenser. Dels tror jag det faktiskt beror på den framträdande psykologiska aspekten. Det är inget blod och inga extrema våldsamheter, men det är uppenbatt något har gått väldigt snett och att det inte slutat väl.

Har jag en god thriller i händerna läser jag ivrigt vidare för att få reda på vad som hänt. Med Kirkston Abbey läser jag vidare, men känner ointresse eller snarare obehag inför upplösningen. Jag kan inte påstå att boken är dålig, men den föll mig helt enkelt inte i smaken.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: