The Book Pond
1083 recensioner
4543888 besök
Is och vatten, vatten och is
pixel
Majgull Axelsson
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2008
ISBN: pixel 978-91-1-301836-2
Inez och Elsie är tvillingar, oskiljaktiga när de är små men gradvis sker en distansering och i vuxen ålder är de främlingar inför varandra. En dag kommer Elsie och lämnar sitt nyfödda barn till tvillingsystern. Hon säger att hon inte kan ta hand om honom, Björn, men Inez omfamnar omedelbart den lille och tar honom till sitt hjärta.

Björn växer upp och blir popstjärna i 70-talets Sverige, en plötslig berömmelse som är svårhanterlig både för honom och lillasystern Susanne. Många år senare befinner sig Susanne på en isbrytare på väg mot Nordpolen och tänker tillbaka på ungdomsåren, vad som egentligen hände med Björn och hur det präglat hela hennes liv.

Majgull Axelsson har skrivit en släktkrönika där ett genomgående tema är övergivna barn. Tvillingarna har en sjuk pappa som befinner sig på sanatorium och en mentalt frånvarande mamma. Elsie överger sin son, Inez anknyter aldrig till sin dotter Susanne. Alla är de berättarröster för att ge olika perspektiv. Det är ett bra grepp tycker jag. Det hade kunnat bli spretigt,men i stället ger det tyngd i hur osäkerhet och dåligt självförtroende kan fortplanta sig i generationer. Det finns också mörka stråk och hemligheter som ger boken ett visst mått av spänningsgrad.

Jag som inte brukar vara speciellt förtjust i svenska författare finner att jag faktiskt tycker riktigt bra om Is och vatten. Den är lättläst, välskriven, engagerande och ganska så sorglig (och frustrerande på slutet utan att avslöja för mycket). Kanske ska den dock läsas på vintern för att få bästa möjliga inramning.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: