The Book Pond
1083 recensioner
4539957 besök
Min boulevard i Paris
pixel
Sven Aurén
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1970
Innan Herman Lindqvist fanns tydligen Sven Aurén! Låt mig förklara. Lindqvist var utrikeskorre från Paris i många år och skrev en mängd kåseriböcker om Mittens rike (som förstås inte har något med Kina att göra). Vad jag inte visste var att Sven Aurén var utrikeskorrespondent för Svenska Dagbladet i Paris från 1945 och framåt och också har givit ut ett antal böcker om de metropoler han bott i.

Min förra födelsedag fick jag en fantastiskt vacker bok av min man som heter Min boulevard i Paris och är skriven av just Aurén. Den handlar om livet omkring Boulevard Saint-Germain, nära det (förr) så bohemiska kvarteret Saint-Germain-des-Près och studentgatorna i Quartier Latin.

Boken är utgiven 1970 och känns på ett sätt som en fläkt ur det förflutna. Paris är en storstad, men ändå med pittoreska inslag som boulespelande män i parker, caféer och till och med hemlösa utmålas med viss charm. Samma vecka jag börjar läsa ser jag en TV-dokumentär om upploppen i Paris förorter 2008 och då känns idyllen 1970 mycket långt borta.

Dock ger Aurén också en social vinkling på sina betraktelser. Han skriver intressant om 68-revolutionen som hade sin centralpunkt i Sorbonne, om fransmännnes (Parisbornas) inneboende benägenhet att hellre säga nej än ja, deras förkärlek för strejker och om det tydliga klasstänkandet. Men det handlar förvånansvärt lite om mat!

A-Lo, 2010

1 kommentar
Testy 2019-08-21 13:35
Jag tyckte att det var än bra bok.
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: