The Book Pond
1083 recensioner
4549410 besök
Fröken Sprakfåle
pixel
Lisa Eurén-Berner
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel B. Wahlströms
Utgiven: pixel 1979
ISBN: pixel 91-32-11336-6
Jag ger mig på att läsa en ungdomsbok från förr. Fröken Sprakfåle kom ut 1932 första gången och lästes också av min mammas generation. Sprakfåle är den 14-åriga Inga-Maja som skriver dagbok om stort och smått som pågår i hennes liv och tanken är väl att hennes smeknamn ska syfta på att hon ständigt hittar på olika 'tokerier'

Det första man slås av är att det är ett tydligt tidsdokument. Här är flickor flickor och pojkar pojkar, respekten för de äldre är markant och de hyss som fröken Sprakfåle utför eller blir utsatt för är mycket oskyldiga med dagens ögon sett.

Det är en positiv och kärnfrisk ton genom hela boken, här finns inte spår av någon tonårsmelankoli eller kärlekstrubbel som man kan tänka sig fyller nutidens böcker. Samtidigt kan jag tycka att det är ett lite skönt avbräck mot utseendehysteri, panikångest och nutidens brådmogna tonåringar. I Sprakfåles värld tillåts man vara barn och bygga sin egen karaktär innan kärlekslivets vedermödor kommer ikapp.

Men så våldsamt intressant blir det aldrig och det torde vara svårt för någon från dagens unga generation att uppfatta Sprakfåle som 'tokrolig'. Kanske att boken kan fungera på någon som är betydligt yngre än den ursprungligen tänkta målgruppen.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: