The Book Pond
1083 recensioner
4549574 besök
I huvudet på en mamma
pixel
Hanne Kjöller
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Brombergs
Utgiven: pixel 2008
ISBN: pixel 978-91-7337-225-1
Hanne Kjöller vill göra upp med - vad hon anser vara - lidandekulturen hos dagens föräldrar. Kjöller förundras över hur vanligt det har blivit att människor beklagar sig i parti och minut över hur jobbigt det är med tidsbrist och livspussel, men pratar långt mycket mindre om hur underbart det kan vara. (Det ska sägas att Kjöller vänder sig till folk där båda föräldrarna är närvarande och har friska barn utan särskilda behov.)

Hon raljerar över tidningskrönikan som beskriver hur svååårt det är att hinna gå på toa, duscha och hinna passa en tid på BVC samma dag med en bebis i huset. Ett normalt spädbarn sover 16-19 timmar per dygn, om du inte hinner gå på toaletten under den tiden har du uppenbarligen gjort fel prioriteringar, sammanfattar hon dräpande.

Tillsammans med David Eberhard och Ann Heberlein bildar Kjöller en trio som alla framför ungefär samma budskap: sluta vara ett offer, ta ansvar för dina egna val och ditt eget liv! Vi har trots allt (oftast) gjort ett helt frivilligt val att sätta barn till världen, vi har världens bästa föräldraförsäkring och uppenbarligen har vi det långt bättre än tidigare generarationer, så varför upplevs det så svårt?

Därför att det finns ett gap mellan våra förväntningar och verkligheten, säger hon. Tror vi att livet kommer att fortgå exakt som tidigare lär vi bli besvikna. Och tror vi att det enbart är en person i förhållandet (dvs Modern) som kan vårda barnet de första åren, ja då får vi det också svårt. Men det finns sätt att underlätta föräldraskapets vardag på:

- Njut av tiden som är i stället för att fokusera på problemen
- Dela på ansvaret och föräldraledigheten i möjligaste mån. Se till att ha ett nätverk för stöd. Modern behöver inte ha exklusiv rätt till barnet ens när det är litet. Den svenska amningsdoktrinen där mamman ska amma till varje pris ger hon inte mycket för.
- Minska på alla tusen organiserade aktiviteter för barnet som tar mycket (skjuts)tid i anspråk
- Sluta curla ihjäl er och förbered i stället barnen på det verkliga livet

Mycket av det som Kjöller skriver känns självklart och sunt för mig; det är ungefär så här vi hittills har betett oss med våra barn. Alla kanske inte håller med henne om allt, men boken är absolut som en bra motpol till all annan mer problematiserande föräldralitteratur och man läser ut den på en dryg timme.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: