The Book Pond
1083 recensioner
4549543 besök
Inte utan min dotter
pixel
Betty Mahmoody
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Not without my daughter
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-34-51076-1
Ok, jag är medveten om att detta bara är en sida av historien, i det här fallet kvinnans, men jag kan inte låta bli att gripas av Mahmoodys berättelse.

Den handlar om hur hon och hennes dotter följer med sin - vad hon tror - fullkomligt amerikaniserade iranske make tillbaka till hans hemland på semester. Väl där inser hon dock att hans avsikt är att familjen ska stanna och hans personlighet ändras radikalt när hon opponerar sig mot beslutet.

Kanske att han inte agerar av elakhet, utan av omsorg, men likväl uppskattar inte västerländska kvinnor att svepas in i heltäckande kläder och få sin frihet inskränkt på alla områden i livet. Mahmoody beslutar sig för att fly - och hon tänker ta dottern med sig. Jag blev helt rosenrasande flera gånger under läsningen av det kvinnoförtryck som skildras och kunde knappt läsa vidare, vilket jag ändå är glad att jag gjorde.

Som sagt, det här må vara en subjektiv och felaktig skildring, men jag vet att det finns hundratals likadana historier som är alldeles, alldeles sanna.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: