The Book Pond
1083 recensioner
4549542 besök
Röda draken
pixel
Thomas Harris
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Red dragon
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-0-055501-0
Röda Draken (senare blev titeln Röd Drake) var någon slags vattendelare. Innan den kom var inte massmördare så vanligt förekommande i fiktionen, men efter den och 'När Lammen Tystnar' fullkomligt exploderade litteratur och film med allsköns läskiga, psykotiska och inte minst intelligenta typer som hade ihjäl människor på löpande band på absurda och alltmer utstuderade sätt. Röd Drake gillade jag inte speciellt, jag tycker den mest den var effektsökande i sina mordiska detaljer.

A-Lo, 1995
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: