The Book Pond
1083 recensioner
4542373 besök
Att vara med henne är som att springa uppför en sommaräng utan att bli det minsta trött
pixel
Alex Schulman
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Piratförlaget
Utgiven: pixel 2010
ISBN: pixel 978-91-642-0347-2
Att jag har omvärderat - eller snarare upptäckt - Alex Schulman är ingen nyhet för den som följt mig. Jag började läsa bloggen om hans dotter - Att vara Charlie Schulmans pappa - och var sen fast. Jag lyssnade på hans Sommarprat och rördes till skratt och tårar. Jag köpte boken Att vara med henne är som att springa uppför en sommaräng utan att bli det minsta trött och sträckläste den.

I Att vara med henne har Alex Schulman återanvänt manuskriptet från sommarprogrammet till stora delar; jag känner igen långa passager, men det gör mig egentligen ingenting, det tål att upprepas. Boken handlar om året mellan skilsmässan från Katrine Zytomierska och födelsen av dottern Charlie, året då han träffade Amanda Widell, den stora kärleken.

De första kapitlen är en studie i ångest, så utelämnande och påtaglig att jag vrider mig av olust, sen de första, trevande daterna, lite klumpiga och osäkra så att jag nästan själv känner rodnanden på kinderna och därefter den överväldigande kärleken, den man är så rädd att mista.

Schulmans utelämnande stil gör att man som läsare känner sig placerad på första parkett, där man på nära håll kan studera dramat. Jag känner mig på ett sätt nästan lite skamfylld över detta, som om jag kikar i ett nyckelhål på något alltför privat. På ett annat sätt är det hedrande och fint att både få ta del av en annan människas mindre smickrande sidor och outsägliga lycka.

Att vara med henne är en självbiografi, men är samtidigt både en vacker kärleksroman och en historia om en omvändelse av en människa. I det här formatet skriver Schulman rakt och ärligt, kärleksfullt utan att bli smetig, blandar komik och ironi med allvar, rent nonsens med absolut briljans. Han har själv sagt att nästa roman ska vara fiktiv och inte handla om en familjemedlem, vilket säkert blir en utmaning. En jag ser fram emot.

A-Lo, 2011
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: