The Book Pond
1083 recensioner
4549579 besök
Att leva ett liv, inte vinna ett krig
pixel
Anna Kåver
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Natur & Kultur
Utgiven: pixel 2007
ISBN: pixel 978-91-27-02682-7
Boken med det finaste omslaget och titel jag läst i år är Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Det här är en kort och handfast liten handledning i att lära sig acceptans av tillvaron för att på så sätt få större ro. Anna Kåver som skrivit den är psykolog med dialektiskt beteendeterapi (en form av kognitiv beteendeterapi) som inriktning och här ger hon både teorin och praktiska övningar att arbeta med vad gäller acceptans.

Acceptans, säger hon, är inte samma sak som att man gillar läget och ger upp. Acceptans handlar i stället om att se verkligheten sådan den är, att grunda i nuet, att nyktert försöka se vilka valmöjligheter som står till buds och därefter acceptera och handla.

Ämnet tangerar det så populära mindfulness-konceptet. Under processen ska man i möjligaste mån inte fly (genom alkohol, förträngning etc) utan notera omgivningen och sig själv, de tankar som kommer och går. Och tankarna, betonar hon, är inte samma sak som verklighet, de är enbart mentala konstruktioner i din hjärna. Det är inte samma sak som att de är sanna.

Jag tycker boken är mycket inspirerande och lättillgänglig. Den kom till mig under en period här när jag börjat oroa mig för att återgå till jobbet efter föräldraledighet och vilket pussel som då kan uppstå. Det räcker ju förstås inte att bara läsa en sån här bok och sen ställa den på hyllan för att det ska fungera, utan tankesättet måste man jobba med kanske dagligen. Men det jag gillar är att de praktiska övningarna kan appliceras på små som stora utmaningar/problem så det finns gott om tillfällen att öva. Jag tror faktiskt att oroliga själar som jag själv kan dra stor nytta av den här typen av steg-för-steg-instruktioner för att finna ett större lugn. Och för att sluta kriga med livet.

A-Lo, 2011

1 kommentar
Brysselkattis 2011-09-08 17:12
Kan ju inte låta bli att kommentera en bok nu när det finns möjlighet. Kul!

Tror mer och mer att denna boken skulle vara bra hjälp i min vardag nu med allt som ska jämkas samman vad gäller jobbet och familjen. Det är inte alltid så lätt att ha perspektiv på saker och ting när man är stressad och slits åt olika håll. Det verkar ju som om denna boken kommer med nånga positiva tankesätt vad gäller just att handskas med sådana situiationer på ett pragmatiskt och realistiskt sätt.
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: