The Book Pond
1083 recensioner
4544026 besök
I grunden utan skuld
pixel
Viveca Sten
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2011
ISBN: pixel 978-91-7001-847-3
Just som jag börjat tro att Viveca Sten bara skriver 'sommardeckare' så kom del tre i Sandhamnsserien som utspelar sig på vintern.

Den börjar med att Nora flyr till Sandhamn efter att slutligen ha bestämt sig för skilsmässa. Hennes pojkar leker i skogen och finner makabert nog en likdel efter en försvunnen flicka. Polisen börjar leta efter förövaren och misstänker en ex-pojkvän, men kan orsaken till flickans död möjligen ligga långt bak i tiden?

Med I grunden utan skuld har Sten ryckt upp sig efter I den innersta kretsen. Historien här är mer engagerande och tragisk, nästan i övermått så. Som vanligt får man också följa med i huvudpersonernas privatliv där det börjar hända saker på båda fronter.

Med I grunden utan skuld blir det tydligt att Sten gillar att använda vad jag skulle kalla för Läckberg-greppet. Det kanske är en djupt orättvis beskrivning eftersom stilgreppet knappast uppfanns av henne, men det används åtminstone flitigt av vederbörande och går ut på att författaren jämsides med den centrala historien skriver korta kursiva passager om händelser i förfluten tid. De binds förstås samman med den nutida handlingen längre fram.

Sammanfattningsvis är denna tredje del ett starkare kort och nu återstår bara Inatt är du död innan jag är ikapp med utgivningen.

A-Lo, 2011
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: