The Book Pond
1083 recensioner
4542386 besök
Tintin och Enhörningens hemlighet
pixel
Hergé
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Le secret de la licorne
Bokförlag: pixel Carlsen Comics
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-510-0313-9
Enhörningens hemlighet är den ena delen i en duo som handlar om sökandet efter Rackham den Rödes skatt. Boken börjar med att Tintin fyndar ett fint modellfartyg på en loppmarknad till sin gode vän kapten Haddock. Men han har inte mer än köpt det förrän andra personer börjar visa ett omotiverat stort intresse för skeppet och det blir stulet. Tintin kommer på att det finns tre identiska modeller och i vart och ett av dem är ett hemligt budskap dolt som leder dem till en skatt. Men Tintin och Haddock är inte de enda som är på skattjakt, så vem ska hinna först?

Jag skulle tippa att Enhörningens hemlighet/Rackham den rödes skatt är bland de populäraste Tintin-böckerna. Det här är ett riktigt äventyr där kapten Haddock berättar historien om hur hans förfader kapten Francois Haddoque blev angripen av pirater, men tog sig ur fångenskapen tillsammans med deras byte. Tintin leker detektiv, blir kidnappad, lyckas fly, tar fast en besvärlig ficktjuv och löser mysteriet med de hemliga budskapen. Det är riktigt rafflande och framförallt den hårt romdrickande Haddock får här fritt spelrum för sina maner. En verklighetsflyktens fröjd.

A-Lo, 2011

2 kommentarer
Kurre (http://www.netw0rk.se) 2011-09-10 10:00
Det skall bli kul att se Tintin-filmen som kommer snart! Den bygger väl delvis på den här boken?
a-lo (http://www.thebookpond.se) 2011-09-10 10:03
Yes indeed. Och eftersom Enhörningens hemlighet bara är den första delen i äventyret om Rackham den Rödes skatt så är det ju som upplagt för en uppföljare.
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: