The Book Pond
1083 recensioner
4543918 besök
Innan du somnar
pixel
Linn Ullman
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel For du sovner
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-1-300747-5
Innan du somnar berättas av Karin, syster till den blivande bruden Julie Blom. Familjen samlas inför det stundande bröllopet och genom Karins ögon får vi en bild av splittrade och inte helt okomplicerade medlemmar. Efter ett tag förstår man att Karin kanske inte alltid talar sanning...

Innan du somnar är väldigt annorlunda mot det mesta jag har läst, då den ibland är glasklar och ibland är mer poetisk och drömlik än skönlitterär och det kan vara svårt att förstå meningen bakom den svävande texten. Jag skakar ofta på huvudet, vad vill Ullman säga? Bilden som växer fram innehåller mycket olycka och dysfunktionalitet och jag förstår den inte, men tycker på något sätt om den ändå.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: